Betingelser

Tilbud

Tilbud og priser er gældende i 30 dage fra tilbudsdato.

Priser

Alle priser er ekskl. moms, told og eventuelle andre afgifter.

Ordre

Enhver ordre som indeholder levering af udvikling fra anden leverandør er noteret under forbehold af strejke, lock-out samt force majeure. Køb er endeligt når sælger har bekræftet ordren med en ordrebekræftelse eller faktura er blevet modtaget af køber.

Ordrebekræftigelse

Når sælger har modtaget ordren, modtager køber en ordrebekræftelse via e-mail.

Faktura

Faktura afsendes via e-mail.

Betaling

Medmindre andet er aftalt skriftligt, er fakturaen forfalden til betaling indenfor 8 dage.

Rykker processen er:

  1. betalingspåmindelse uden rykkergebyr.
  2. betalingspåmindelse med rykkergebyr op til 3 rykkere.
  3. overdragelse til inkasso.

Ved for sen betaling pålægges morarenter svarende til procesrenten, fra forfaldsdato og til betaling sker.

Reklamation

Reklamationer over udført arbejde og leverancer kan ikke overstige fakturabeløbet.

Opsigelse

Ved løbende abonnementet skal opsigelsen finde sted minimum en månede inden abonnementets udløbsdato. Hvis dette ikke er sket betales en ny abonnementsperiode af 12 måneder.